ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ทวีปเอเซีย
dot
โรงแรมและห้องพัก
ทัวร์ภายในประเทศ
ทัวร์เอเซีย
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
สแกนดิเนเวีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปแอฟริกา
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
OK FACE


พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิคไทย-อังกฤษ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
การท่องเที่ยวเนปาล
การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
การท่องเที่ยวบาหลี
การท่องเที่ยวมาเก๊า
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวเกาหลีใต้
การท่องเที่ยวมาเลเซีย
การท่องเที่ยวนามิเบีย
การท่องเที่ยวเคนยา
การท่องเที่ยวนอร์เวย์
การท่องเที่ยวไอร์แลนด์
การท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
การท่องเที่ยวโครเอเซีย
การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวสก็อตแลนด์
การท่องเที่ยวแอฟริกา
การท่องเที่ยวเยอรมัน
การท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
การท่องเที่ยวพม่า


กินเที่ยวครบ,ทัวร์ปักกิ่งถูกๆ,ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.,5วัน3คืน,33900,(TG),ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์จีน,08200123348-9,028855600icon  
กำแพงเมืองจีนสนามกีฬารังนก
กายกรรมปักกิ่ง
รหัส : pk0-2280-33900(TG)
ยี่ห้อ : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ปักกิ่งถูกๆ,ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.,5วัน3คืน,33900,(TG),ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์จีน,08200123348-9,02
รุ่น : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ปักกิ่งถูกๆ,ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.,5วัน3คืน,33900,(TG),ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์จีน,08200123348-9,02
ราคาปกติ :  33,900.00      
ไฟล์เอกสาร : pk0-2280-33900(tg).doc
รายละเอียดย่อ :
ทัวร์จีนถูกๆ,ทัวร์ปักกิ่งถูกๆ,ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.,5วัน3คืน,33900,(TG),ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์จีน,ทัวร์ปักกิ่ง,The Place,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,สนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ,ศูนย์ใบชา,กายกรรมปักกิ่ง,พระราชวังฤดูร้อน,ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ,หอฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ศูนย์หยก,กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน,บัวหิมะ,SNOW WORLD,ถนนหวังฟู่จิ่ง,ประตูชัย,บุฟเฟ่ต์GOLDEN JAGUAR,วัดลามะ,ตลาดรัสเซีย,082001248-9
รายละเอียดทั้งหมด :
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2011-12-23 5 วัน G1PEKTG11122300 TG 26,900 19 ติดต่อเรา
2011-12-24 5 วัน G1PEKTG11122400 TG 26,900 18 ติดต่อเรา
2011-12-28 5 วัน G1PEKTG11122800 TG 33,900 25 ติดต่อเรา
2011-12-29 5 วัน G1PEKTG11122900 TG 33,900 20 ติดต่อเรา
2011-12-31 5 วัน G1PEKTG11123100 TG 33,900 22 ติดต่อเรา
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

อัตรานี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ  500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย3% 
8.ค่าทิปไกด์ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า    
    เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์  50  หยวน  คนขับ  50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน


 


จำนวน      


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท แอบโซลูท อินเตอร์ ทราเวิล จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 49 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขต :  บางพลัด แขวง : บางอ้อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10700
เบอร์โทร :  02-885-5600แฟกซ์ :  02-885-3600   มือถือ : 082-001-2348-9
อีเมล : absolute@absintertravel.com
เว็บไซต์ : www.absintertravel.com