ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ทวีปเอเซีย
dot
โรงแรมและห้องพัก
ทัวร์ภายในประเทศ
ทัวร์เอเซีย
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
สแกนดิเนเวีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปแอฟริกา
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
OK FACE


พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิคไทย-อังกฤษ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
การท่องเที่ยวเนปาล
การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
การท่องเที่ยวบาหลี
การท่องเที่ยวมาเก๊า
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวเกาหลีใต้
การท่องเที่ยวมาเลเซีย
การท่องเที่ยวนามิเบีย
การท่องเที่ยวเคนยา
การท่องเที่ยวนอร์เวย์
การท่องเที่ยวไอร์แลนด์
การท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
การท่องเที่ยวโครเอเซีย
การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวสก็อตแลนด์
การท่องเที่ยวแอฟริกา
การท่องเที่ยวเยอรมัน
การท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
การท่องเที่ยวพม่า


กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,27900,(CI),มิ.ย.,ก.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,0820012348,0820012349icon  
พิพิธภัณฑ์กู้กงทะเลสาบสุริยันจันทรา
Workshop ทำพายสับประรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัส : pk0-3030-AB2 TAIWAN 5D4N (CI)-
ยี่ห้อ : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,27900,(CI),มิ.ย.,ก.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,08200
รุ่น : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,27900,(CI),มิ.ย.,ก.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,08200
ราคาปกติ :  27,900.00      
ไฟล์เอกสาร : pk0-3030-ab2_taiwan_5d4n_(ci)-27900.doc
รายละเอียดย่อ :
ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,27900,(CI),มิ.ย.,ก.ค.,ไทเป,ถนนคนเดินตั้นสุ่ย,ขึ้นตึกไทเป101,ช๊อปปิ้งย่านจงเซี่ยวฟู่ซิน,ย่านช๊อปปิ้งที่สำคัญของชาวไทเป,พิพิธภัณฑ์กู้กง,นำท่านสัมผัสกับทองคำแท่งบริสุทธิ์หนัก220กก.,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ไถจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,หนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดเหวินหวู่,ศูนย์การท่องเที่ยวซันมูนเลค,พิเศษสุดชิมขนมพายสับประรดจากฝีมือท่านเอง,พายสับประรดDIY,พิพิธภัณฑ์ทอง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ลิ้มรสบุฟเฟ่ห์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,0820012348,0820012349

รายละเอียดทั้งหมด :

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2012-06-15 4 วัน G2TPECI12061500 CI 27,900 25 ติดต่อเรา
2012-06-21 4 วัน G2TPECI12062100 CI 28,900 26 ติดต่อเรา
2012-06-28 4 วัน G2TPECI12062800 CI 28,900 26 ติดต่อเรา
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 มิถุนายน 2555
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 32,900 
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 26,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 25,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-TPE 2012-06-15 08.30 -13.00 CI CI066
2 TPE-BKK 2012-06-18 22.20 -01.10 CI CI065
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 มิถุนายน 2555
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 33,900 
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-TPE 2012-06-21 08.30 -13.00 CI CI066
2 TPE-BKK 2012-06-24 22.20 -01.10 CI CI065
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มิถุนายน 2555
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 33,900 
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-TPE 2012-06-28 08.30 -13.00 CI CI066
2 TPE-BKK 2012-07-01 22.20 -01.10 CI CI065
 

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่มีกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง
5 ข้อ
1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคน เข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.
คณะผู้เดินทางจำนวน  15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

จำนวน      


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท แอบโซลูท อินเตอร์ ทราเวิล จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 49 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขต :  บางพลัด แขวง : บางอ้อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10700
เบอร์โทร :  02-885-5600แฟกซ์ :  02-885-3600   มือถือ : 082-001-2348-9
อีเมล : absolute@absintertravel.com
เว็บไซต์ : www.absintertravel.com