ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ทวีปเอเซีย
dot
โรงแรมและห้องพัก
ทัวร์ภายในประเทศ
ทัวร์เอเซีย
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
สแกนดิเนเวีย
ทวีปอเมริกา
ทวีปแอฟริกา
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
OK FACE


พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิคไทย-อังกฤษ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
การท่องเที่ยวเนปาล
การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
การท่องเที่ยวบาหลี
การท่องเที่ยวมาเก๊า
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวเกาหลีใต้
การท่องเที่ยวมาเลเซีย
การท่องเที่ยวนามิเบีย
การท่องเที่ยวเคนยา
การท่องเที่ยวนอร์เวย์
การท่องเที่ยวไอร์แลนด์
การท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
การท่องเที่ยวโครเอเซีย
การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวสก็อตแลนด์
การท่องเที่ยวแอฟริกา
การท่องเที่ยวเยอรมัน
การท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
การท่องเที่ยวพม่า


กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,33900,(ธฌ),9-13ส.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,0820012348,0820012349icon  
อุทยานฯ ทาโรโกะล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
กระเช้าพาโนราม่า
รหัส : pk0-2990-AB2 TAIWAN 5D4N (TG)-
ยี่ห้อ : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,33900,(ธฌ),9-13ส.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,0820012
รุ่น : กินเที่ยวครบ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,33900,(ธฌ),9-13ส.ค.,ทัวร์ถูกๆ,โปรแกรมทัวร์ไต้หวันถูกๆ,0820012
ราคาปกติ :  33,900.00      
ไฟล์เอกสาร : pk0-2990-ab2_taiwan_5d4n_(tg)-33900.pdf
รายละเอียดย่อ :
ทัวร์ถูกๆ,ทัวร์ไต้หวันถูกๆ,5วัน4คืน,33900,(TG),ส.ค.,ไทเป,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน ,อุทยานฯทาโรโกะ,ขึ้นตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,หนานโถว,หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า,แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดจงไถฉานซื่อ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,ปลาประธานาธิบดี,ยกยอทะเล,พระกระโดดกำแพง,นั่งกระเช้าพาโนรามาเพลิดเพลินกับสวนสนุกที่,หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า,ช๊อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายอาทิ,Onitsuka Tiger,Nike,Puma,0820012348,0820012349
รายละเอียดทั้งหมด :

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2012-08-09 5 วัน G2TPETG12080900 TG 33,900 26 ติดต่อเรา
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 สิงหาคม 2555
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 39,900 
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 33,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 33,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 32,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 31,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-TPE 2012-08-09 07.10 -11.55 TG TG 634
2 TPE-BKK 2012-08-13 20.10 -23.15 TG TG 635
 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคน เข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน  15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15  
ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

จำนวน      


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท แอบโซลูท อินเตอร์ ทราเวิล จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 49 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขต :  บางพลัด แขวง : บางอ้อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10700
เบอร์โทร :  02-885-5600แฟกซ์ :  02-885-3600   มือถือ : 082-001-2348-9
อีเมล : absolute@absintertravel.com
เว็บไซต์ : www.absintertravel.com